Waarom kwaliteit waarborgen?

Infrastructuur in Nederland kan niet zonder regelmatigheid en tijdig onderhoud aan het wegenstelsel.

Onderhoud zorgt voor een betere doorstroming, verhoogt de veiligheid, verbetert de toegankelijkheid van wegen en is kostenbesparend.

Het onderhoud en fuctioneel houden van wegen kent vele aspecten. Leesmeer

 

 

Tiptop Quality is in 2002 opgericht door Frans E. Groen. De kennis van asfalttechnologie en wegbouwkunde heeft hij in de praktijk opgedaan bij verschillende hoogaangeschreven organisaties.                                                                                                                     Deze kennis is aangevuld door benodigde opleidingen en volgen van specifieke cursussen. Tijdens zijn loopbaan heeft hij de nodige ervaring opgebouwd in het uitvoeren en rapporteren van de benodigde laboratoriumonderzoeken en beproevingen op het gebied van kwaliteitsborging, asfalt- en betontechnologie.                                                                  Na ruim 30 jaar werkervaring, waarvan 25 jaar in de kwaliteitscontrole, besloot hij verder te gaan als zelfstandig ondernemer.

Vanaf 2007 zijn beide zonen nauw betrokken bij de bedrijfsvoering. Zowel Timothy Groen als Michael Groen zijn gedurende1 jaar gedetacheerd bij Ballast Nedam om ervaring op te doen en zijn in bezit van alle vakdiploma's. Samen zijn ze erop gericht de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

 

 • Nucleaire dichtheidsmetingen zand,          funderingen en asfalt.
   
 • Teerbepaling conform CROW-Publicatie 210.

 

 • Bepalen van milieutechnische eigenschappen  van grond en funderingen

 

 • Zeefkromme zand, steen etc.
   
 • Toetsing eisen ophoogzand, zandbed,  straatzand en drainagezand.
   
 • Proctorkromme MPD en EPD
   
 • Grondboringen tot 2.5 meter.
   
 • Boren van asfalt en funderingen tot 1  meter diep.

 

 • Bedrijfscontrole asfalt: laagdikte, verdichting,  holle ruimte, samenstelling, bitumen%.

 

 

Wie zijn we?

Wat doen we